Soljump opvisningshold 2007-10 21/22
Instruktører
BK
Brian Kanstrup
Holdleder
20 81 71 51
CH
Christoffer D. Heiberg
Instruktør
EH
Emilie Nyvang Hansen
Instruktør
JH
Jonas Hjorth
Instruktør
File
Oscar Pingel Hoffmeyer
Instruktør
File
Pia Nyvang
Instruktør