Img_1537

Tirsdagsfamilier 2015-17 2019/20

Tirsdagsfamilier 2015-17 2019/20

Holdet for alle friske piger og drenge på 3 eller 4 år og deres far, mor eller en anden voksen.

Vi øver motorik gennem lege både med og uden musik, og med og uden mindre redskaber. Vi skal finde ud af, hvad kroppen kan bruges til. Vi skal løbe, hoppe, kravle, rulle, danse, lave kolbøtter, hoppe i trampolin, svinge i tove og meget mere. En del af tiden bruger vi på varierende redskabsbaner, som efterhånden bliver sværere og mere udfordrende.

Det forventes, at de voksne hjælper børnene med gymnastikken og selv er aktive hele tiden. Gymnastikken kan kun gennemføres, hvis de voksne hjælper til med redskaberne. Både børn og voksne møder omklædte i praktisk tøj, som man kan bevæge sig i. Det er ikke muligt for søskende eller andre uden at de er tilmeldt holdet.

Eventuel prøvetime skal aftales med en af instruktørerne på forhånd.

Dette hold er for årgangene 2015 til 2017!

Husk altid at tilmelde dig/deltageren efter anvisningen for årgang(e) på holdet. Er deltageren ikke den korrekte årgang/alder, kan denne blive slettet fra holdet.

Ved tilmelding af børn er det meget vigtigt at data (navn, adresse og fødselsdag) er korrekte. Solrød Gymnastikforening modtager tilskud fra Solrød kommune og dette tilskud er afhængigt af, at vores oplysninger om medlemmerne er korrekte. Ellers kan det betyde at vi mister tilskuddet, med deraf følgende kraftig stigning i kontingent fremover.

NB! Holdet gennemføres ved minimum 15 betalende og deltagende medlemmer.

Bliver holdet overtegnet, sker der optagelse på venteliste via tilmeldingssystemet.

Ingen optagelse på venteliste pr. telefon eller e-mail.

Læs mere om al det praktiske i SGF her

 

Tirsdagsfamilier 2015-16 2019/20
Der er ikke oprettet aktiviteter i kalenderen