Klubnyheder

Generalforsamling 1. oktober

8. september 2017, 10.47

Generalforsamling i SGF

Igen i år afholder vi generalforsamling på Dantes restaurant i Solrød Center, Solrød Center 8.
Det bliver søndag den 1. oktober kl. 17:00.

Dagsordnen bliver ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fremlæggelse af budget for indeværende år til orientering.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  7. Valg af en revisor
  8. Valg af en revisorsuppleant.
  9. Eventuelt

Generalforsamlingen er åben for alle.

Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, og som er fyldt 15 år - for medlemmer under 15 år har én forældre/-værge pr. familie. Stemmeret kan kun afgives ved personligt fremmøde, ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning.

Medlemmer af SGF er idrætsudøvere(der ikke er i kontingentrestance), instruktører, hjælpeinstruktører, minihjælpere, voksenhjælpere, medlemmer af aktivitetsudvalg, ressourcepersoner samt æresmedlemmer.

Efter generalforsamlingen er der (gratis) spisning for tilmeldte medlemmer – tilmelding sker via holdsport (du skal være logget ind med din SGF-profil): https://www.holdsport.dk/activities/5834884

Vi har 50 pladser – først-til-mølle-princippet gælder ;)