Klubnyheder

Dagsorden til generalforsamlingen

25. oktober 2018, 20.10

Da der ikke er indkommet nogle forslag til generalforsamlingen, bliver dagsordenen lige som, der tidligere er opslået.


Generalforsamlingen er på søndag, den 28. oktober kl. 13.30 i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter, Solrød Center 85 (lige overfor Netto). 


Dagsordenen bliver ifølge vedtægterne (2018 er et lige år):


 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Indkomne forslag - bortfalder, da der ikke er modtaget nogle forslag.
 5. Fremlæggelse af budget for indeværende år til orientering.
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  1.         Formanden og 3-5 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.  
  2.         Næstformand, kasserer og 3-5 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
 7. Valg af en revisor i ulige år.
 8. Valg af en revisorsuppleant i lige år.
 9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er der spisning for de tilmeldte.


Mvh.


Bestyrelsen