Klubnyheder

Dagsorden til generalforsamlingen

15. oktober 2019, 14.07

Da der ikke er indkommet forslag til generalforsamlingen, bliver dagsordenen som tidligere opslået.

Generalforsamlingen er søndag, den 27. oktober kl. 11.00 i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter, Solrød Center 85 (lige overfor Netto). 

Dagsordenen bliver ifølge vedtægterne (2019 er et ulige år):

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Indkomne forslag - bortfalder, da der ikke er modtaget nogle forslag.
 5. Fremlæggelse af budget for indeværende år til orientering.
 6. Valg af bestyrelse.
  1.         Formanden og 3-5 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.  
  2.         Næstformand, kasserer og 3-5 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
 7. Valg af en revisor i ulige år.
 8. Valg af en revisorsuppleant i lige år.
 9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er der spisning for de tilmeldte.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen