NORMER OG ADFÆRD I SOLRØD GYMNASTIKFORENING 

Solrød Gymnastikforening ønsker at være kendt for at være en breddeforening hvor alle er velkomne, og har mulighed for at dyrke og udvikle sig i deres sport på alle niveauer.  

Foreningen bestræber sig altid på 

Det starter allerede når de små gymnaster går fra familiehold, til selv at skulle møde op til gymnastik.  Foreningen sørger for der står søde, uddannede instruktører og hjælpetrænere parat, som de små gymnaster genkender fra gang til gang.  

Instruktørerne vil også udfordre og opmuntre de større gymnaster til at blive ved med at udvikle deres springteknik og rytme. Foreningen vil, igennem dygtige og udlærte instruktører, gøre gymnasterne trygge i deres tekniske kunnen og give dem selvtillid til at prøve nye og svære spring, i deres eget tempo.  

Det er altid instruktøren der bestemmer over holdets opdeling i springrækker og rytmeserie.  Nogle gymnaster lærer hurtigere springene end andre, og derfor kan der være behov for at rykke rundt i rækkerne, det er kun instruktørerne der kan vurdere dette.  

Såfremt der udvises en adfærd der ikke stemmer overens med foreningens ånd og retningslinjer, vil instruktøren kunne bortvise gymnasten fra et hold. Eksempler på det kunne være: 

Det er instruktøren, i samråd med bestyrelsen, der afgør om en gymnast skal bortvises fra et hold.