Ryge- og alkoholpolitik

Det primære mål for ryge- og alkoholpolitikken i SGF er medlemmernes, især børnenes, trivsel og sundhed, både motorisk, socialt og personligt.

Socialt samvær i foreningen er umådelig vigtigt – både som grundlag for udvikling (børn udvikler sig hovedsageligt i fællesskab med andre, og ikke alene) og som motivationsfaktor for at fortsætte træningen (det er kun sjovt at komme år efter år, hvis man er en del af fællesskabet). Det er derfor vigtigt at medlemmerne ikke udsættes for, fristes eller fremvises rygning og alkohol som sammenhængende elementer til SGF’s aktiviteter – både til træning, stævner og øvrige arrangementer – da både rygning og alkohol har beviste negative sundhedsskadelige virkninger.

SGF ønsker derfor at sende et klart signal til vores frivillige, udøvere og deres forældre, om vores holdninger til rygning og alkohol.

Rygning

Alkohol

Hvis et medlem eller frivillig overtræder ovenstående, så kontaktes forældre/værge om nødvendigt og en evt. bortvisning og hjemsendelse vil være for egen regning.

Der kan kun fraviges denne politik, efter godkendelse af bestyrelsen til en særlig lejlighed – f.eks. til sommerfest – og denne godkendelse kan indeholde specifikke retningslinjer til efterlevelse i stedet for. En sådan fravigelse skal meddeles til deltagerne – og hvis der er unge under 18, deres forældre.