Værd at vide...

Træningssteder
- Solrød Idrætscenter, Tingsryds Allé 27, 2680 Solrød Strand
- Uglegårdsskolen, Tingsryds Alle 25, 2680 Solrød Strand
- Solrød Gl. Skole, Højagervænget 29, 2680 Solrød Strand
- Havdrup Idrætscenter, Skolevej 62, 4622 Havdrup
 

Forsikring
Hvis en person kommer til skade ved et såkaldt hændeligt uheld, f.eks. i forbindelse med spring eller benyttelse af redskaber, er det personens egen ulykkesforsikring der skal dække skaden.

Det er derfor vigtigt, at man som idrætsudøver er dækket af en privat fritidsulykkesforsikring eller heltidsulykkesforsikring!

Solrød Gymnastikforening er dækket af den fælles, kollektive ansvarsforsikring, som DGI og DIF har tegnet for alle foreninger. Denne forsikring dækker kun i de situationer, hvor foreningen som følge af fejl eller forsømmelse fra foreningens side kan drages til ansvar for skade på 3. mands ting eller for en persons tilskadekomst.

Tilmelding

Husk altid at tilmelde dig/deltageren efter anvisningen for årgang(e) på holdet. Er deltageren ikke den korrekte årgang/alder, kan denne blive slettet fra holdet - og kontingent vil ikke blive refunderet i sådanne tilfælde.

Husk også at udfylde korrekte e-mailadresse (obligatorisk) samt gerne mobilnummer, da disse bruges til kommunikation og er nødvendigt for vores registrering i systemet.

Pladsen på holdet er først garanteret, når du har tilmeldt dig og samtidig betalt kontingentet.

Det vil normalt være et minimumsantal betalende og deltagende medlemmer for at et hold kan gennemføres/oprettes - og det står normalt på beskrivelsen (og er normalt 15 deltagere).

Man kan ikke forhåndstilmelde sig på et hold før det åbner for tilmelding eller bede en instruktør om at tilmelde sig.

Bliver holdet overtegnet, sker der optagelse på venteliste via tilmeldingssystemet.

Der er ingen optagelse på venteliste pr. telefon eller e-mail til hverken instruktører eller forening.

Ligeledes er det heller ikke muligt at tilmelde sig ved til træning - dette skal ske ved tilmelding via vores hjemmeside inden træning.

Medlemskontingent

 1. Det fulde kontingent betales frem til 1. januar, uanset hvornår i første del af sæsonen et medlem optages. Fra 1. januar til 30. april gives 50% i rabat – uanset hvornår i perioden tilmeldingen sker. Ovenstående gælder for vinter sæsonen. Der gives ikke rabat i sommersæsonen.
 2. Tilmelding og betaling foregår via foreningens hjemmeside. Kontingentet skal betales ved tilmelding for at sikre plads på holdet.
  Ved tilmelding (og kontingentbetaling) før sæsonstart tillades 2 prøvetimer, hvorefter tilmeldning er bindende. Ved udmeldelse inden 3. undervisningsgang tilbagebetales kontingent fratrukket kr. 50,00 til administrationsomkostninger. Ved tilmelding inden opstart af vintersæsonen den 1. september, skal udmelding ske senest den 20. september. Ved tilmelding efter den 1. september gives 14 efter 1. træningsdag, hvorefter man ikke længere kan få pengene retur.*
 3. Når sæsonen er igang tillades 2 prøvetimer uden at betale kontingent, såfremt der er plads på holdet og kun efter aftale med holdets instruktør(er). Herefter skal der betales kontingent og tilmeldingen er bindende. Pladsen er først sikret, når kontingentet er betalt.*
 4. Ved udmeldelse senere i sæsonen tilbagebetales kontingent ikke, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Al udmeldelse skal ske skriftligt til kasserer@solrodgf.dk.

  Tilbagebetaling pga. tilmeldingsfejl, dobbeltbetaling mv. sker også med fratrækning af administrationsomkostninger - f.eks. har SGF ikke-refunderbare udgifter til Zakobo ved hver tilmelding, som derfor ikke kan tilbagebetales.

  * Gælder ikke sommergymnastik, hvor der ikke tilbydes prøveundervisning. På sommerholdene betales kontingentet ikke tilbage uanset årsag.

  Hvis et medlem ikke udnytter sin plads, kan instruktøren anvise pladsen til et medlem på ventelisten. Kontingent tilbagebetales ikke i sådanne tilfælde

 

Prøvetimer

Man kan altid få en prøvetime på et hold, men det skal aftales med den holdansvarlige på holdet inden. Hvis holdet er fyldt, må instruktøreren godt sige nej til en prøvetime.

 

Træning i ferier
Som udgangspunkt følger SGF skolernes ferieperioder. Det betyder, at der - som udgangspunkt - ikke er træning i uge 42 (efterårsferie), i juleferien (som regel uge 52 samt noget af uge 51 og uge 1), i uge 8 (vinterferie) samt i påskeferien.

Det er ikke alle hold, der holder ferie... Det er derfor vigtigt, at du selv forhører dig hos din instruktør for at få at vide, om netop dit hold træner i ferien.

Sæson
Vintersæsonen løber fra ca 1. september til forårsopvisningen. Se den præcise dato i kalenderen på solrodgf.dk

Sommersæsonen starter som regel umiddelbart efter forårsopvisningen, og løber til skolernes sommerferiestart.

Der kan dog være forskellige startdatoer på holdene pga. opvisninger, påske mv. Forskudte starttidspunkter på sommerhold vil fremgå på holdene i sommerprogrammet på solrodgf.dk.

Fotografering

SGF vil i et vist omfang tage fotografier og videoer af træninger samt opvisninger - og offentliggøre disse på hjemmeside og sociale medier, for at promovere SGF. Normalt vil dette i udgangspunktet altid søges gjort med oversigtbilleder, og dermed så få close-ups/portrætbilleder som muligt.
Såfremt du ikke ønsker dette sker med billeder, hvori du indgår, skal du vælge Nej til GDPR på din profil i medlemssystemet. 

Lidt omkring træning i SGF

 

Officielle data:

Adresse:

C/o formand Pia Nyvang
Blommehaven 3
2680 Solrød Strand

CVR-nr: 29332215