Kære Gymnaster og forældre

Velkommen til Solrød gymnastikforening, vi glæder os til at starte en ny sæson. Læs dette velkomstbrev grundigt inden første træningsgang.

Solrød gymnastikforening er en ”Springsikker forening”. Det er DGI og GymDanmark, der har udviklet dette koncept, det er gennem DGI at Solrød gymnastikforening er certificeret. Som ”Springsikker forening” skal man opfylde en lang række kvalitetskrav. Disse krav er en garanti for, at foreningen er et sikkert sted for dig at sende dine børn til gymnastik.

For at man kan opfylde kravene for ”Springsikker forening”, stilles der ikke kun krav til instruktører, hjælpeinstruktører og redskabernes kvalitet, men også til gymnasterne og deres forældre.

Generelt

I Solrød gymnastikforening vil alle instruktører og hjælpeinstruktører modtage uddannelse og kurser gennem DGI eller GymDanmark. Foreningen forventer derfor, at hjælpeinstruktørerne og instruktørernes vurderinger og beslutninger bliver respekteret både af gymnaster og forældre. Har du som gymnast eller forældre spørgsmål til træningen, er du altid velkommen til at henvende dig til instruktørerne efter træning.

Hvis en person kommer til skade ved et uheld, f.eks. i forbindelse med spring eller benyttelse af redskaber, er det personens egen ulykkesforsikring der skal dække skaden. Det er derfor vigtigt, at man som idrætsudøver er dækket af en privat fritidsulykkesforsikring eller heltidsulykkesforsikring! Tjek med dit forsikringsselskab hvordan du er stillet, hvis skaden mod forventning skulle ske, da de forskellige forsikringsselskaber ser forskelligt på hvorvidt springgymnastik er en farlig sport eller ej.

Solrød Gymnastikforening er dækket af den fælles, kollektive ansvarsforsikring, som DGI og DIF har tegnet for alle foreninger. Denne forsikring dækker kun i de situationer, hvor foreningen som følge af fejl eller forsømmelse fra foreningens side kan drages til ansvar for skade på 3. mands ting eller for en persons tilskadekomst.

På alle hold, findes der en holdleder. Holdlederen, er som oftest den ledende instruktør. Der vil på første møde orienteres om hvem holdlederen er på det enkelte hold.

Retningslinjer for gymnaster og instruktører under træning

Retningslinjer for færden i hallen

Omgang med redskaber

Såfremt man ikke overholder retningslinjer eller udviser en adfærd, der ikke er foreneligt med foreningens ånd, kan man risikere bortvisning. Læs yderligere om retningslinjer og foreningsånd på www.solrodgf.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Solrød Gymnastikforening